Thứ 3, 03/10/2023

Chương trình đào tạo “Nâng cao năng lực về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thương mại hóa và sở hữu trí tuệ cho đội ngũ xây dựng hệ sinh thái tại địa phương”

15/06/2022

Trong khuôn khổ nhiệm vụ “Nâng cao năng lực cho đội ngũ xây dựng hệ sinh thái địa phương (Ecosystem Builder) theo mô hình đào tạo, huấn luyện tập trung (Bootcamp)” thuộc Đề án 844 triển khai năm 2021-2022, Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ – Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức chương trình đào tạo “Nâng cao năng lực về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thương mại hoá và sở hữu trí tuệ cho đội ngũ xây dựng hệ sinh thái địa phương” đợt 1 từ ngày 08 - 10/6/2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình được tổ chức với mục đích nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ xây dựng hệ sinh thái địa phương. Đại diện trường Đại học Bạc Liêu - Nguyễn Hoàn Em - Phó Bí thư Đoàn trường, chuyên viên Phòng QLKH-HTQT đã tham dự khóa học.

Chuyên gia giảng dạy tại khóa học

 Nguyễn Hoàn Em và các học viên tham gia khóa học

Nội dung khóa đào tạo có 3 mô đun:

  • Mô đun 1: Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
  • Mô đun 2: Thương mại hóa tài sản trí tuệ phục vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
  • Mô đun 3: Lập kế hoạch phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương

Sau khoá học, các cán bộ, giảng viên có thể tự đánh giá hệ sinh thái ở địa phương mình, đủ kỹ năng và kiến thức để lập được kế hoạch hoạt động và xây dựng được mô hình hỗ trợ cụ thể cho các đối tượng khởi nghiệp tại địa phương.

Tin và ảnh: Phòng QLKH-HTQT

02913822653
mail@blu.edu.vn