Chủ nhật, 02/04/2023

Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ Đại học Ngành Giáo dục tiểu học

16/03/2023

Nhằm phát triển chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội, thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐT ngày 18/10/2022 của Hội đồng Trường về việc thông qua đề xuất mở mã ngành đào tạo Giáo dục tiểu học trình độ Đại học, và thực hiện Quyết định số 105/QĐ-ĐHBL ngày 22/02/2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Bạc Liêu (ĐHBL), lúc 8h30 ngày 07/03/2023 tại phòng họp giao ban Trung tâm Thông tin thư viện, Trường ĐHBL tổ chức Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ Đại học Ngành Giáo dục tiểu học.

Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo gồm có PGS TS Đào Hoàng Nam – Nguyên hiệu trưởng Trường ĐHBL - Chủ tịch hội đồng; TS GVC Nguyễn Thị Kiều – Trưởng Khoa GD Tiểu học – Mầm non,  Trường ĐH Đồng Tháp - UV Phản biện 1; TS GVC Trịnh Thị Hương – Trưởng Bộ môn GDTH – Khoa Sư phạm -  Trường ĐH Cần Thơ – UV Phản biện 2; ThS Trần Bằng Phi – Trưởng Phòng GD-ĐT TP. Bạc Liêu – UV; ThS Phạm Đình Trí – Phòng QLKH&HTQT, ĐHBL - UV.

Đại diện Hội đồng soạn thảo chương trình đào tạo trình độ đại học Ngành Giáo dục tiểu học báo cáo tại Hội đồng gồm: TS. Nguyễn Thị Kim Xuân, TS. Nguyễn Phước Hoàng, ThS Ngô Trúc Phương (Khoa Sư phạm) và TS Tô Vĩnh Sơn (Phòng Đào tạo).

 

 

Hội đồng đã thảo luận và kết luận một số nội dung quan trọng, đóng góp hoàn thiện chương trình đào tạo: Về định hướng quan điểm xây dựng chương trình:  Phải lấy người học làm trung tâm, bám sát chương trình GDPT năm 2018 của Bộ GDĐT; hướng đến kiểm định, đánh giá chương trình trong tương lai; Về mục tiêu chung; Về chuẩn đầu ra; Về khung chương trình; Cơ cấu môn học...

Sau hơn 3 giờ làm việc tích cực, nghiêm túc, đầy tinh thần trách nhiệm, Hội đồng đã thảo luận và thống nhất xếp loại Đạt chương trình đào tạo trình độ Đại học Ngành Giáo dục tiểu học.

Tin và ảnh: Phòng QLKH-HTQT

02913822653
mail@blu.edu.vn