Thứ 4, 06/12/2023

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ công tác kiểm định chương trình đào tạo tại trường Đại học Bạc Liêu”

14/06/2022

Thực hiện Quyết định số 401/QĐ-ĐHBL ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Bạc Liêu, lúc 14h00 ngày 13/06/2022, tại phòng họp số 4 TT Thông tin thư viện, Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022.

Tham dự hội đồng xét duyệt có TS. Ngô Đức Lưu – Hội đồng trường Đại học Bạc Liêu - Chủ tịch hội đồng; TS. Nguyễn Thị Kim Xuân – Khoa Sư phạm – UV Phản biện 1; TS. Nguyễn Văn Tuấn – Khoa Nông nghiệp – UV Phản biện 2; ThS. Trần Khánh Luân – Khoa CNTT – UV; ThS. Phạm Trần Thùy Linh – Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế - UV.

 

Dự án “Xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ công tác kiểm định chương trình đào tạo tại trường Đại học Bạc Liêu” do TS. Dương Việt Hằng – Phòng đào tạo (chủ nhiệm) cùng các cộng sự là cán bộ, giảng viên của các Phòng ban, Khoa/ Tổ của Trường Đại học Bạc Liêu đồng thực hiện.

Mục tiêu của dự án là thu thập, tổng hợp, hệ thống hóa dữ liệu nhằm hỗ trợ công tác tự đánh giá, tiến tới đánh giá ngoài CTĐT, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển của Trường Đại học Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và nâng cao hiệu quả quản trị đại học. Đồng thời, dự án góp phần đa dạng nguồn tài liệu phục vụ thư viện số và phục vụ công tác đào tạo thông qua việc cung cấp các tài nguyên giảng dạy của Giảng viên được thu thập. Dữ liệu liên quan đến các mảng hoạt động ĐBCL được số hóa và lưu trữ trên Driver và phần mềm quản lý minh chứng sẽ thuận lợi trong việc xử lý.

Sau gần 02 giờ làm việc tích cực, nghiêm túc, đầy tinh thần trách nhiệm, Hội đồng đã thảo luận và thống nhất xếp loại Đạt và thông qua hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022.

Tin: Phòng QLKH-HTQT

 

02913822653
mail@blu.edu.vn