Thứ 3, 03/10/2023

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Xây dựng báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo đại học ngành Nuôi trồng thủy sản tại Trường Đại học Bạc Liêu.”

08/06/2023

Thực hiện Quyết định số 263/QĐ-ĐHBL ngày 15/5/2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Bạc Liêu (ĐHBL), lúc 08h30 ngày 31/5/2023, tại phòng họp giao ban Trung tâm Thông tin thư viện, Trường ĐHBL tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu chính thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài gồm có TS. Nguyễn Xuân Khoa – Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Bạc Liêu - Chủ tịch hội đồng; TS. Nguyễn Thị Kim Xuân – Phó Trưởng khoa Sư phạm - UV Phản biện 1; ThS. Trịnh Hữu Lực – Phó Trưởng khoa Kinh tế – UV Phản biện 2; ThS. Trần Khánh Luân – Phó Trưởng khoa CNTT - Ủy viên; ThS. Phạm Đình Trí – Phòng QLKH&HTQT, Trường ĐHBL - Ủy viên.

Đề tài “Xây dựng báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo đại học ngành Nuôi trồng thủy sản tại Trường Đại học Bạc Liêu.” được thực hiện bởi TS. Nguyễn Thị Kiều (chủ nhiệm), TS. Tiền Hải Lý (Thư ký) và một số giảng viên Khoa Nông nghiệp tham gia thực hiện.

Chủ nhiệm đề tài đã đạt được mục tiêu chính là Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo Đại học ngành Nuôi trồng thuỷ sản tại Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Bạc Liêu, cụ thể Đánh giá Chương trình đào tạo; Đánh giá nguồn lực đào tạo, người học và các hoạt động hỗ trợ người học; Đánh giá sự cải tiến chương trình đào tạo.

Đề tài có những đóng góp tích cực giúp xem xét thực trạng của CTĐT ở tất cả các lĩnh vực: hoạt động đào tạo, hoạt động NCKH, nguồn nhân lực, CSVC và các vấn đề liên quan khác; Tìm ra những điểm mạnh, điểm tồn tại, kế hoạch hành động đối với CT; Tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đạt tiêu chuẩn chất lượng đào tạo, từng bước xây dựng thương hiệu của CTĐT Nuôi trồng thủy sản nói riêng, Khoa Nông nghiệp và nhà trường nói chung trở thành một trong những đơn vị trong top đầu của cả nước về lĩnh vực Nuôi trồng thủy sản.

Sau hơn 2 giờ làm việc tích cực, nghiêm túc, đầy tinh thần trách nhiệm, Hội đồng đã thảo luận và thống nhất xếp loại Đạt đề tài “Xây dựng báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo đại học ngành Nuôi trồng thủy sản tại Trường Đại học Bạc Liêu” của TS. Nguyễn Thị Kiều .

Tin và ảnh: Phòng QLKH-HTQT

02913822653
mail@blu.edu.vn