Chủ nhật, 02/04/2023

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Xây dựng các gói dịch vụ tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Bạc Liêu”

09/03/2023

Thực hiện Quyết định số 115/QĐ-ĐHBL ngày 25/02/2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Bạc Liêu (ĐHBL), lúc 14h00 ngày 28/2/2023, tại phòng họp số 1 Trung tâm Thông tin thư viện, Trường ĐHBL tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài gồm có TS. Tiền Hải Lý – BGH, Trường ĐHBL - Chủ tịch hội đồng; ThS. Trần Bằng Phi – Trưởng phòng GD-ĐT Tp. Bạc Liêu - UV Phản biện 1; Bà Trương Thị Lài – Phó Hiệu trưởng Trường TH Lê Văn Tám, Tp.Bạc Liêu – UV Phản biện 2; TS. Nguyễn Phước Hoàng – Khoa Sư phạm, Trường ĐHBL – Ủy viên; ThS. Phạm Đình Trí – Phòng QLKH&HTQT, Trường ĐHBL - Ủy viên.

Đề tài “Xây dựng các gói dịch vụ tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Bạc Liêu” được thực hiện bởi giảng viên Khoa Sư phạm gồm: TS. Nguyễn Thị Kim Xuân (chủ nhiệm), ThS. Huỳnh Lâm Thị Ngọc Thảo (Thư ký), ThS. Ngô Trúc Phương, ThS. Nguyễn Thị Minh Trang, ThS. Phạm Thị Kiều Trân (thành viên).

Chủ nhiệm đề tài đã đạt được mục tiêu chính là khảo sát thực trạng tổ chức hoạt động trải nghiệm (HĐTN) ở các trường MN, TH và THCS trên địa bàn thành phố Bạc Liêu; Xây dựng và thiết kế các gói dịch vụ HĐTN cho học sinh cấp MN, TH và THCS; Tổ chức thí điểm 03 chuyến HĐTN cho học sinh 03 cấp học; Đánh giá tính khả thi của các gói dịch vụ HĐTN thực tế.

Đề tài có những đóng góp tích cực đối với lĩnh vực khoa học công nghệ, tạo ra các gói dịch vụ tương ứng với từng loại hình HĐTN khoa học, hiệu quả và phù hợp với chương trình, kế hoạch và phương pháp tổ chức, điều kiện thực tế địa phương ở các trường học từ cấp MN, TH và THCS trên địa bàn thành phố Bạc Liêu. Kết quả nghiên cứu cũng là cơ sở để thực hiện nghiên cứu HĐTN, hướng nghiệp ở bậc THPT, có thể hướng đến thực hiện cho học sinh trong tỉnh Bạc Liêu.

Sau gần 2 giờ làm việc tích cực, nghiêm túc, đầy tinh thần trách nhiệm, Hội đồng đã thảo luận và thống nhất xếp loại Đạt đề tài “Xây dựng các gói dịch vụ tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Bạc Liêu” của TS. Nguyễn Thị Kim Xuân.

Tin và ảnh: Phòng QLKH-HTQT

02913822653
mail@blu.edu.vn