Chủ nhật, 02/04/2023

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2023: “Đánh giá tiềm năng tài nguyên du lịch phục vụ phát triển du lịch nông thôn huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.”

14/03/2023

Thực hiện Quyết định số 123/QĐ-ĐHBL ngày 08/3/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu, lúc 14h00 ngày 13/03/2023, tại phòng họp số 1, TT Thông tin thư viện, Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức Hội đồng tư vấn xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2023.

Tham dự hội đồng xét duyệt có TS. Tiền Hải Lý – BGH - Chủ tịch Hội đồng; TS. Trương Thu Trang – Phòng QLKH-HTQT – UV Phản biện 1; TS. Phan Thảo Ly – Khoa Sư phạm – UV Phản biện 2; Ông Trần Minh Tùng – Trưởng phòng Văn hóa Thông tin Huyện Vĩnh Lợi – Ủy viên; ThS. Phạm Đình Trí – Phòng QLKH-HTQT - Ủy viên.

Đề tài: “Đánh giá tiềm năng tài nguyên du lịch phục vụ phát triển du lịch nông thôn huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu do ThS. Phan Việt Đua - Khoa Sư phạm, Trường ĐHBL (chủ nhiệm), ThS. Phạm Trần Thùy Linh - Phòng QLKH-HTQT (thư ký), PGS. TS Đào Ngọc Cảnh Trường Đại học Cần Thơ, TS. Đỗ Hải Yến - Trường KHXH-NV, ĐHQGHN,  CN. Nguyễn Đức Hạnh - TT Văn hóa - Thể thao huyện Vĩnh Lợi, ThS. Phạm Thị Kiều Trân, Trường ĐHBL (thành viên) thực hiện.

Mục tiêu của đề tài là đánh giá được tiềm năng tài nguyên du lịch nông thôn huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, qua đó đề xuất được giải pháp phát triển du lịch nông thôn huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Để đạt được mục tiêu, các nhiệm vụ nghiên cứu bao gồm: (1) Tổng thuật cơ sở lý thuyết về du lịch nông thôn, tổng hợp các kinh nghiệm phát triển du lịch nông thôn trên thế giới và Việt Nam; (2) Xác định được tiêu chí, trọng số các tiêu chí đánh giá tiềm năng tài nguyên du lịch nông thôn huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu; Đánh giá toàn diện tiềm năng tài nguyên du lịch ; (3) Đề xuất những giải pháp nhằm phát triển du lịch nông thôn huyện Vĩnh Lợi.

Sau hơn 02 giờ làm việc nghiêm túc, tích cực, Hội đồng đã thảo luận và thống nhất thông qua hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2023.

Tin: Phòng QLKH-HTQT

02913822653
mail@blu.edu.vn