Chủ nhật, 25/09/2022

Xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022: “Xây dựng báo cáo đánh giá chương trình đào tạo đại học ngành Nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Bạc Liêu”

18/05/2022

Thực hiện các Quyết định số 376/QĐ-ĐHBL ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Bạc Liêu, lúc 8h00 sáng ngày 17/05/2022, tại phòng họp số 4 TT Thông tin thư viện, Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức Hội đồng tư vấn xét duyệt hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022.

Tham dự hội đồng xét duyệt có có TS Võ Hoàng Khiêm – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch hội đồng; TS Nguyễn Thị Kim Xuân – Phó trưởng Khoa Sư phạm, phản biện 1; ThS Nguyễn Hữu Tâm – Phó trưởng Phòng Đào tạo, phản biện 2; ThS Trần Khánh Luân – Phó trưởng Khoa CNTT, ủy viên; ThS Phạm Đình Trí – Phó Trưởng phòng QLKH-HTQT, ủy viên.

Đề tài “Xây dựng báo cáo đánh giá chương trình đào tạo đại học ngành Nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Bạc Liêu” do TS Nguyễn Thị Kiều – Trưởng khoa Khoa Nông nghiệp (chủ nhiệm), cùng một số giảng viên Khoa Nông nghiệp đồng thực hiện.

Sau gần 02 giờ làm việc tích cực, Hội đồng đã thảo luận và thống nhất thông qua hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022.

Tin và ảnh: Phòng QLKH-HTQT

 

02913822653
mail@blu.edu.vn