ĐBCL - Tin tức

Tin tức

Hội nghị tư vấn công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2022

Nhằm hoàn thiện báo cáo tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục năm 2022 và nâng cao năng lực cho đội ngũ viên chức trực tiếp tham gia các hoạt động tự đánh giá chất lượng của nhà trường. Ngày 16/10/2022, tại hội trường Trung tâm thông tin thư viện, Trường Đại học Bạc Liêu phối hợp với trường Đại học Trà vinh tổ chức hội nghị tư vấn công tác đánh giá chất lượng giáo dục năm 2022.
18/10/2022

Trường Đại học Bạc Liêu trao 56 triệu đồng giúp đỡ hộ nghèo năm 2022 tại xã Định Thành A huyện Đông Hải.

Sáng ngày 29/4/2022, Trường Đại học Bạc Liêu đã tổ chức đến thăm hỏi và trao vốn sản xuất kinh doanh cho 14 hộ gia đình khó khăn tại xã Định Thành A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, trị giá mỗi suất 4.000.000đ, tổng trị giá là 56.000.000đ
29/04/2022

Trường Đại học Bạc Liêu tập huấn công tác tự đánh giá chương trình đào tạo

Nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng cho viên chức nhà trường về công tác tự đánh giá chương trình đào tạo; phân tích nội hàm các tiêu chuẩn, tiêu chí của bộ tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo; kỹ thuật tìm kiếm, lưu trữ thông tin minh chứng; kỹ thuật viết báo cáo để tiến tới tổ chức hoạt động đánh giá ngoài chương trình đào tạo một cách hiệu quả. Sáng ngày 28/4/2021 tại Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Bạc Liêu đã tổ chức tập huấn “Công tác tự đánh giá chương trình đào tạo”.
28/04/2021

Trường Đại học Bạc Liêu tập huấn cách thức triển khai đo lường và đánh giá học phần

Nhằm giúp cho đội ngũ viên chức của nhà trường nắm rõ cách thực hiện đo lường và đánh giá mức độ người học đạt chuẩn đầu ra của từng học phần và chương trình đào tạo. Chiều ngày 27/4/2021 tại Hội trường cơ sở 2 Trường Đại học Bạc Liêu đã diễn ra buổi tập huấn về “Cách thức triển khai đo lường và đánh giá mức độ người học đạt chuẩn đầu ra”.
27/04/2021

Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo chất lượng năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ đảm bảo chất lượng năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 02 ngày 07/01/2021, sáng ngày 21/01/2021 Trường Đại học Bạc Liêu đã tổ chức Hôị nghị Tổng kết công tác đảm bảo chất lượng năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ đảm bảo chất lượng năm 2021.
21/01/2021

Tập huấn “Công tác xây dựng kế hoạch chiến lược Trường Đại học Bạc Liêu giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 và quản lý chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn ISO 9001”

Nhằm nâng cao năng lực thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Đại học Bạc Liêu, đặc biệt là các công tác xây dựng kế hoạch chiến lược, công tác ISO, công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng và công tác quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ. Ngày 24/8/2020, thực hiện kế hoạch số 392/KH-ĐHBL ngày 18/8/2020 của Hiệu trưởng nhà trường, Trường ĐHBL phối hợp với Trường Đại học Bách Khoa TPHCM đã tổ chức lớp tập huấn về Công tác quản lý chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn ISO và xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHBL giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến 2030.
24/08/2020

Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức sơ kết công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục 6 tháng đầu năm học 2019 – 2020

Căn cứ Quy chế đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐBCLGD), quy định chức năng nhiệm vụ của Hội đồng ĐBCLGD và kết luận của Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu tại Thông báo số 178/TB-ĐHBL, chiều ngày 05/5/2020, Hội đồng ĐBCLGD đã tổ chức cuộc họp để sơ kết, đánh giá kết quả Công tác ĐBCLGD mà Nhà trường đã triển khai thực hiện trong thời gian qua.
05/05/2020

Tập huấn

Thực hiện Kế hoạch số 501/KH-ĐHBL ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng về tự đánh giá chương trình đào tạo. Trong năm học 2019-2020, Trường Đại học Bạc Liêu triển khai tự đánh giá 05 chương trình đào tạo...
22/10/2019

Tập huấn

Nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giảng viên về tầm quan trọng của việc đổi mới chương trình đào tạo (CTĐT) đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan, đồng thời nâng cao năng lực xây dựng và rà soát chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra (CĐR), đáp ứng yêu cầu bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT của Bộ Giáo Dục và Đào tạo. Ngày 18/9/2019, Trường Đại học Bạc Liêu đã tổ chức lớp tập huấn xây dựng, rà soát chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo. Đây là đợt tập huấn lần thứ hai cho cán bộ, giảng viên nằm trong chuỗi hoạt động về đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019-2020 của Nhà trường.
18/09/2019

Tập huấn "Công tác Đảm bảo chất lượng và Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2019-2020"

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên Trường Đại học Bạc Liêu về bối cánh và các yêu cầu của công tác đảm bảo chất lượng (ĐBCL) và kiểm định chất lượng (KĐCL) giáo dục; tầm quan trọng của công tác ĐBCL và KĐCL đối với cơ sở giáo dục đại học.
24/05/2021