NCKH - Thông báo

Thông báo

Học bổng Chính phủ Hungary năm 2021

04/06/2021
Học bổng Chính phủ Hungary năm 2021

Thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2021

07/06/2021
Thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2021

Học bổng Chính phủ Ấn Độ năm 2021-2022

07/06/2021
Học bổng Chính phủ Ấn Độ năm 2021-2022

Thông báo học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Thái Lan năm 2021

07/06/2021
Thông báo học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Thái Lan năm 2021

477/ĐHĐT-KHCN. V/v viết bài tham luận cho hội thảo "Đào tạo giáo viên trong bối cảnh đổi mới chương trình và sách giáo khoa: chính sách và thực tiển"

06/04/2022
477/ĐHĐT-KHCN. V/v viết bài tham luận cho hội thảo "Đào tạo giáo viên trong bối cảnh đổi mới chương trình và sách giáo khoa: chính sách và thực tiển"

102/ĐHCN-KHCN. V/v mời viết bài Hội thảo khoa học Quốc gia VNICT 2022

28/03/2022
102/ĐHCN-KHCN. V/v mời viết bài Hội thảo khoa học Quốc gia VNICT 2022

Hội thảo khoa học Quốc gia “Phát triển mạng lưới nghiên cứu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam”

14/06/2021
Hội thảo khoa học Quốc gia “Phát triển mạng lưới nghiên cứu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam”

Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XIV về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT" Fair 2021

28/07/2021
Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XIV về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT" Fair 2021