NCKH - Thông báo

Thông báo

Thông báo Chương trình học bổng danh giá Chevening Anh năm học 2023-2024

07/10/2022
Thông báo Chương trình học bổng danh giá Chevening Anh năm học 2023-2024

Học bổng Chính phủ Hungary năm 2021

04/06/2021
Học bổng Chính phủ Hungary năm 2021

Thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2021

07/06/2021
Thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2021

Học bổng Chính phủ Ấn Độ năm 2021-2022

07/06/2021
Học bổng Chính phủ Ấn Độ năm 2021-2022

3717/TB-ĐHCT. TB số 01, VV tổ chức Hội thảo KH toàn quốc năm 2023 tại trường ĐHCT "Giải pháp nâng cao giáo dục thể chất và thể dục thể thao VN trong giai đoạn hiện nay

22/12/2022
3717/TB-ĐHCT. TB số 01, VV tổ chức Hội thảo KH toàn quốc năm 2023 tại trường ĐHCT "Giải pháp nâng cao giáo dục thể chất và thể dục thể thao VN trong giai đoạn hiện nay

Thông báo mời viết bài Hội thảo Khoa học Quốc tế ICISN 2023

07/10/2022
Thông báo mời viết bài Hội thảo Khoa học Quốc tế ICISN 2023

Thông báo số 1 v/v viết bài tham gia hội thảo

05/10/2022
Thông báo số 1 v/v viết bài tham gia hội thảo "Mô hình phát triển đội ngũ cố vấn học tập trong giai đoạn hiện nay" của Trường Đại học Đồng Tháp.

Thư mời tham gia viết bài Hội thảo khoa học Trường ĐH Tây Đô

07/09/2022
Thư mời tham gia viết bài Hội thảo khoa học Trường ĐH Tây Đô