NCKH - Thông báo

Thông báo

Học bổng Chính phủ Hungary năm 2021

04/06/2021
Học bổng Chính phủ Hungary năm 2021

Thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2021

07/06/2021
Thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2021

Học bổng Chính phủ Ấn Độ năm 2021-2022

07/06/2021
Học bổng Chính phủ Ấn Độ năm 2021-2022

Thông báo học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Thái Lan năm 2021

07/06/2021
Thông báo học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Thái Lan năm 2021

Thư mời tham gia viết bài Hội thảo khoa học Trường ĐH Tây Đô

07/09/2022
Thư mời tham gia viết bài Hội thảo khoa học Trường ĐH Tây Đô

Hội nghị khoa học toàn quốc "Sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên đất"

18/07/2022
Hội nghị khoa học toàn quốc "Sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên đất"

Hội thảo Khoa học quốc gia "Thúc đẩy tăng trưởng xanh hướng tới PTBV: Kết nối tầm nhìn quốc gia với hành động của địa phương và doanh nghiệp"

14/07/2022
Hội thảo Khoa học quốc gia "Thúc đẩy tăng trưởng xanh hướng tới PTBV: Kết nối tầm nhìn quốc gia với hành động của địa phương và doanh nghiệp"

Hội nghị quốc tế lần thứ 13 về UDCNTT trong nông nghiệp khu vực châu á - Thái Bình Dương

14/07/2022
Hội nghị quốc tế lần thứ 13 về UDCNTT trong nông nghiệp khu vực châu á - Thái Bình Dương