Sự kiện nổi bật

Sự kiện nổi bật

Chương trình Caravan hành trình tri thức lần I – 2020

Caravan hành trình tri thức là chương trình phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, đem kiến thức khoa học, kỹ thuật và công nghệ của trí thức trẻ, nhà khoa học trẻ đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước.
18/03/2021

Trường Đại học Bạc Liêu: Tổ chức Chương trình Caravan – Hành trình tri thức lần 1 năm 2020

Với mục đích phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, đem kiến thức khoa học kỹ thuật và công nghệ của trí thức trẻ đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Sáng 31/10/2020, Trường Đại học Bạc Liêu phối hợp với Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ – Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh, Ban liên lạc Đồng hương Bạc Liêu – Cà Mau tại TP Hồ Chí Minh, Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường TP Hồ Chí Minh, Tỉnh Đoàn Bạc Liêu và các Hội từ thiện xây dựng và triển khai kế hoạch Hành trình tri thức lần thứ nhất năm 2020.
18/03/2021