Tin tức được đăng trên trang chủ của trường

[Thông báo] Về việc tổ chức đấu thầu dịch vụ giữ xe. Thời gian nhận hồ sơ từ 14/4/2022 đến 20/4/2022 (Lần 2)

Trường Đại học Bạc Liêu thông báo đến các đơn vị, cá nhân trong và ngoài trường có nhu cầu đấu thầu dịch vụ giữ xe xin liên hệ tại Phòng Kế hoạch – Tài chính, Trường Đại học Bạc Liêu, Số 178, Võ Thị Sáu, Phường 8, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu (điện thoại: 0291.3822.653) để đăng ký và nhận thủ tục tham dự đấu thầu
14/04/2022

[Thông báo] Về việc tổ chức đấu thầu dịch vụ giữ xe. Thời gian nhận hồ sơ từ 08/4/2022 đến 14/4/2022

Trường Đại học Bạc Liêu thông báo đến các đơn vị, cá nhân trong và ngoài trường (trừ những trường hợp không được tham gia đấu thầu gói thầu này – có danh sách kèm theo) có nhu cầu đấu thầu dịch vụ giữ xe xin liên hệ tại Phòng Kế hoạch – Tài chính, Trường Đại học Bạc Liêu, Số 178, Võ Thị Sáu, Phường 8, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu (điện thoại: 0291.3822.653) để đăng ký và nhận thủ tục tham dự đấu thầu.
08/04/2022

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: “Tác động trải nghiệm khách hàng đến hiệu quả tài chính của ngân hàng số tại Bạc Liêu”

Thực hiện các Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở. Sáng ngày 17/03/2022, Tại phòng họp số 4 TT Thông tin thư viện, Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
17/03/2022

Khoa Công nghệ thông tin triển khai kế hoạch thực tập tốt nghiệp

Ngày 14/3/2022, Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) đã triển khai kế hoạch thực tập tốt nghiệp cho 33 sinh viên năm cuối ngành Đại học CNTT
15/03/2022

Hội nghị thành viên Hội đồng trường lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021 2026

Chiều ngày 03/03/2022, Tại Phòng họp Giao ban tầng 3 Trung tâm Thông tin Thư viện. Hội đồng trường tổ chức hội nghị thành viên lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để xem xét và quyết nghị một số nội dung quan trọng
04/03/2022

Nghiệm thu dự án cấp cơ sở

Thực hiện các Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở. Ngày 28/02/2022, Tại phòng họp số 4 TT Thông tin thư viện, Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức 03 hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện dự án cấp cơ sở.
28/02/2022

Lễ công bố Quyết định công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chiều ngày 18/02/2022, Tại Hội trường Trung tâm Thông tin Thư viện. Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021 – 2026.
18/02/2022

Trường Đại học Bạc Liêu triển khai các quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý và điều động viên chức

chiều ngày 17/02/2022, Tại phòng họp giao ban – Trung tâm Thông tin Thư viện. Trường Đại học Bạc Liêu đã triển khai các quyết định của Hiệu Trưởng về công tác điều động viên chức và phân công viên chức phụ trách
18/02/2022

Hội nghị triển khai Quyết định hết thời gian biệt phái đối với PGS.TS Từ Diệp Công Thành – Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu

Chiều ngày 15/02/2022, Tại Hội trường Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Bạc Liêu. UBND Tỉnh đã triển khai Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Chủ tịch UBND Tỉnh Bạc Liêu về việc kết thúc thời gian biệt phái và cho thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu
16/02/2022

Trường Đại học Bạc Liêu triển khai các quyết định điều động viên chức và phân công phụ trách

Sáng ngày 10/02/2022, Tại phòng họp giao ban – Trung tâm Thông tin Thư viện. Trường Đại học Bạc Liêu đã triển khai các quyết định của Hiệu Trưởng về công tác điều động viên chức và phân công viên chức phụ trách
10/02/2022

Tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2021 - 2022

Tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2021 - 2022
11/02/2022

Thông báo về việc tổ chức đấu thầu dịch vụ căn tin cơ sở 2 tại Trường Đại học Bạc Liêu năm 2022-2024

Thông báo về việc tổ chức đấu thầu dịch vụ căn tin cơ sở 2 tại Trường Đại học Bạc Liêu năm 2022-2024
09/02/2022

Thông báo Về việc tổ chức đấu thầu dịch vụ căn tin cơ sở 1 tại Trường Đại học Bạc Liêu năm 2022-2024

Thông báo Về việc tổ chức đấu thầu dịch vụ căn tin cơ sở 1 tại Trường Đại học Bạc Liêu năm 2022-2024
09/02/2022

Giảng viên khoa sư phạm, trường đại học bạc liêu đạt giải hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ XVI năm 2020-2021

Giảng viên khoa sư phạm, trường đại học bạc liêu đạt giải hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ XVInăm 2020-2021
24/01/2022

Doanh nghiệp đặt hàng đào tạo 100 cử nhân ngành Bảo vệ thực vật

Doanh nghiệp đặt hàng đào tạo 100 cử nhân ngành Bảo vệ thực vật
21/01/2022